Keurieus oe da je een perfecte espresso zet?


Wieder van SloW Wings zinder were me nieuwe workshops.
Joat, het da goe gelezen, en ola pola te zelfs jen bie over thee!

E melk epschuimen oe doe je da? Kan kik wok ljern nen perfecte espresso zettn?
Hoe brandt Stephen den Board sin koffiebwoantjes?
Goe woater en losse thee e da nu echt stif
belangrik voa nen goeien thee?

Skrif moa rap in uwen carnet:
Latte art en espresso (zo 23/04/23)
Kaffiebwoantjes branden met den Bard Stephen (zo 30/04/23)
Ljern ne goe thee te zetten ( zo 14/05/23)

Kurieus? Kik moa ne kje ep oese Fb pagina.
Of skrif joe rap in per mail: slowwings8900@gmail.com

Pris: 54,50€ per workshop

Hoeloate: 10u 30

Tot ton?

Hilde en Stephen